Premier "Pierwszym Sługą Narodu"

Studenci przed obchodami Święta Niepodległości w Mumbai (z The Guardian)

Co roku 15-go sierpnia, w dniu Święta Niepodległości, premier rządu Indii wygłasza z Czerwonego Fortu w Delhi uroczyste przemówienie do narodu. Tegoroczne przemówienie wybranego w maju premiera Narendra Modi wzbudziło bardzo pozytywną reakcję społeczeństwa. Modi zerwał z tradycją czytania przygotowanego przemówienia zza szyby kuloodpornej. Mówił bezpośrednio do ludzi, spontanicznie, w łatwo zrozumiałym języku. Rzadko zaglądał do notatek. Przemawiał mocnym głosem, pewny siebie, czym bardzo się wyróżnił od swojego poprzednika. Wspomniał o wielu drażliwych sprawach codziennych, ważnych dla milionów ludzi, poświęcając szczególną uwagę kobietom. Po przemówieniu przeszedł przez barierki ochronne i spotkał się z licznie zgromadzonymi pod podium dziećmi.

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *