Guru PurnimaAdi Śankara, z wikipedia.org
W czasie obchodzonego dziś w Indiach święta Guru Purnima aśramy i klasztory wypełniają się śpiewem i recytacjami przerywanymi cichą medytacją i modlitwą. Organizowane są wydarzenia kulturalne. Podniosła, radosna, uwznieślająca atmosfera tego święta udziela się wszystkim.

Guru Purnima to święto przypadające co roku na dzień Pełni Księżyca w hinduskim miesiącu Ashad (przypada na lipiec-sierpnień). Obchodzone jest we wszystkich tradycjach dharmicznych, czyli hinduskich, buddyjskich i dżinijskich.

Hindusi ofiarowywują kwiaty dla swoich Nauczycieli, odprawiają na ich rzecz pudże, w tym przede wszystkim dla mędrca Maharishi Veda Vyasa (Wedawjasa), którego uznaje się za tego, który dokonał kompilacji Wed i Puran, w tym Mahabharaty.

Wedawjasa, z wikipedia.org

Dla buddystów to dzień szczególny, jako że w czasie Pełni Księżyca miesiąca Ashad Budda wygłosił publicznie swoje pierwsze nauki w miejscowości Sarnath.

Warto tutaj wyjaśnić, że słowo „Guru” oznacza tego, kto usuwa zasłonę ignorancji. „Guru” oznacza zatem „Nauczyciel”. Guru Purnima to dzień okazywania wdzięczności i szacunku Nauczycielom, którzy napełnili nasze życie światłem Wiedzy i Mądrości, to świętowanie źródła wiedzy. Wiedza jest w każdym z nas, lecz zwykle nie manifestuje się, przykryta warstwą ciemności/ignorancji. Guru to ten, który usuwa tę ignorancję, sprawia, że dociera do nas światło i wiedza manifestuje sie.

Celebrowanie Guru Purnimy, z awgp.org
W dniu tym składa się podziękowania wszystkim Mistrzom, także tym z odległych czasów, dzięki którym Wiedza przetrwała przez wieki aż do współczesności. Wielu Indusów dziękuje w tym dniu nie tylko swoim Nauczycielom duchowym, ale także akademickim czy tym, którzy niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej pełnili rolę Przewodnika, Nauczyciela w różnych okresach życia danej osoby.

Dzisiejszy dzień wg tradycji jest szczególnie korzystny do rozpoczęcia praktyk duchowych. Uczniowie dokonują podsumowania swoich osiągnięć z ubiegłego roku i uwzględniając niedociągnięcia i upadki, z odświeżoną determinacją podążania wybraną ścieżką rozwoju, rozpoczynają Nowy Rok praktyk i studiów.
   

Related Posts

Wedy 5848443472520862170

1 komentarz

emo-but-icon

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *