Alternatywa - czas na staż w Indiach część 1

Kuchnia Solarna
Przyjeżdżają tam poszukujący sensu życia lub przygody. Niektórzy trafiają wiedzeni ciekawością, inni przez przypadek. Z całego świata. Jedni na stałe, inni by poeksperymentować przez kilka tygodni, miesięcy lub lat. Niektórzy opuszczają to miejsce, by powrócić po latach. W opinii niektórych rezydentów, Auroville niekiedy funkcjonuje jak schronisko dla tych, którzy doświadczyli jakiegoś życiowego niepowodzenia. Jednakże dominują ci, którzy nie potrafiąc zaakceptować powszechnie obowiązujących w życiu społecznym, ekonomicznym czy polityce stylu i zasad, postanowili aktywnie szukać i stworzyć alternatywę, skupiając swoje wysiłki w jednym miejscu.

Ogólna idea założenia Miasta Jutrzenki - Auroville wywodzi się z nauczania znanego indyjskiego bohatera narodowego i zarazem świętego Sri Aurobindo. Jednak urzeczywistnienie tej idei, wskazanie miejsca (okolice byłej koloni francuskiej w Indiach - Pondicherry), stworzenie konkretnych planów i ich początkowa realizacja, zawdzięcza się tak zwanej Matce („la Mère”, czyli Mirra Alfassa), jego duchowej współpracownicy. 
 
Ogrody Matrimandir

Oficjalna inauguracja Auroville miała miejsce podczas podniosłej ceremonii z udziałem przedstawicieli większości państw świata (w tym Polski) w 1968 r. Od początku projekt zyskał szerokie wsparcie UNESCO oraz ze strony rządu Indii i licznych organizacji  rządowych, pozarządowych, a także osób prywantych. Aktualnie liczy ponad 2200 stałych rezydentów pochodzących z całego świata i aspiruje do osiągnięcia optymalnej liczby 50 000 mieszkańców, liczby zapewniającej w opinii grupy założycieli, możliwość zrównoważonego rozwoju i samowystarczalność.

Piekarnia Ganesh Bakery
Auroville odzwierciedla różnorodność ludzkości, dążąc jednocześnie do stworzenia poczucia więzi i wspólnoty ponad wszelkimi podziałami. To miejsce, gdzie ciągłe zmiany i rozwój są widoczne na każdym kroku. Wiele osób określa je mianem „żywego laboratorium”, otwartego na wszystkich ludzi dobrej woli. Miejsce ustawicznego uczenia się i wcielania w życie, zdawałoby się niekiedy, szalonych pomysłów. To wielki projekt, którego realizacja opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Wyróżnia się również największym w Indiach zgromadzeniem i zastosowaniem tzw. zielonych technologii w jednym miejscu.

Related Posts

wspólnota 1042505868094942378

Prześlij komentarz

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *