Międzynarodowy Dzień Jogi - cz. 2


Joga na Times Square w Nowym Jorku, z The Times of India

Co to jest joga?

Słowo „Joga” wywodzi się z sanskrytu i znaczy tyle co „zjednoczenie, jedność”. Chodzi tutaj o jedność ze wszystkim, nie tylko o jedność ciała i umysłu, lecz o jedność indywidualnej Jaźni istoty ludzkiej ze Świadomością Kosmiczną.

Nauka jogi ma ponad 6 tysiącletnią historię i powstała w czasach, kiedy nie istniała na świecie jeszcze żadna religia. Według nauczyciela duchowego Sadhguru Jaggi Vasudev, w dniu przesilenia letniego Śiwa, czyli Ādiyogi (pierwszy jogin), po bardzo długiej medytacji na brzegu jeziora Kantisarovar w Himalajach otworzył oczy i ujrzał przed sobą siedem osób, które zaintrygowane długą praktyką Śiwy postanowiły wytrwać w oczekiwaniu na jej zakończenie. Na ich usilne prośby Ādiyogi przekazał im instrukcje jak praktykować jogę. Historia i tradycja indyjska nazwała tych siedmiu wytrwałych riszimi, czyli mędrcami. Riszi rozeszli się po świecie przekazując wszystkim chętnym nabytą od Śiwy wiedzę. Co ciekawe, współcześni naukowcy odkrywają w wielu zakątkach naszej planety zdumiewające podobieństwa między różnymi kulturami świata starożytnego.
Ruiny Mohenjo-daro, Cywilizacja Doliny Indusu i Saraswati, z National Geographic

System praktyki jogi najbardziej rozwinął się w Indiach. Obecnie łączy się naukę jogi z kulturą przedwedyjskiej Cywilizacji Doliny Indusu i Saraswati, przeżywającą okres swojego rozkwitu ok. 5 tysięcy lat temu. Naukę tę usystematyzował i skodyfikował indyjski mędrzec Patańdźali.
 
Patańdźali - figurka w tradycyjnej formie Kundalini lub wcielenia Śeszy


Osiem etapów na ścieżce jogi według Patańdźalego, z mindbodygreen.com
Według Patańdźalego joga to zatrzymanie się zmian/wahań/rozedrgań zachodzących w umyśle: "Yoga Chitta Vritti Nirodha ", czyli joga to całkowity spokój umysłu. Aby osiągnąć ten stan, Pataźdźali opisuje osiem etapów, przez które praktykujący powinien przejść:

1) jamy (to pięć praktyk zewnętrznych, wskazówek o charakterze moralnym i etycznym, odnoszące się do naszego związku ze światem zewnętrznym: niekrzywdzenie, prawda, powstrzymywanie się od kradzieży, wstrzemięźliwość/oddanie Bogu, niepożądanie cudzych dóbr / wolność od chciwości),
2) nijamy (to pięć praktyk wewnętrznych, odnoszących się do naszego świata wewnętrznego, do naszych emocji, sposobów reagowania: czystość, zadowolenie, umiar, samopoznanie, poddanie się Bogu),
3) asany (postawy ciała),
4) pranajamy (kontrola oddechu, którego celem jest powściąganie umysłu),
5) pratjahara (powściągnięcie zmysłów),
6) dharana (głęboka koncentracja),
7) dhyana (medytacja),
8) samadhi (medytacyjne wchłonięcie, zjednoczenie z Boskością, z obiektem medytacji; w samadhi przestaje istnieć rozróżnienie między samym aktem medytacji i obiektem medytacji).

Joga jest narzędziem do pracy z ciałem, umysłem, emocjami oraz energią i tym samym istnieją cztery rodzaje jogi:

1) karma joga, joga działania, gdzie pracuje się z ciałem,
2) dźnana joga, joga wiedzy, gdzie pracuje się z umysłem,
3) bhakti joga, joga oddania/miłości, gdzie pracuje się z emocjami,
4) krija joga, joga działania wewnętrznego, transformacji energii, gdzie pracuje się z energią.

Joga na Times Square w Nowym Jorku, z chinatopix.com
Obecnie joga stała się bardzo popularna i modna, jako jedynie rodzaj ćwiczenia fizycznego dla poprawy zdrowia, samopoczucia. Nie można jednak zapominać, że joga to pewien kompletny/holistyczny styl życia, w którym regularne praktykowanie jam i nijam (praktyki zewnętrzne i wewnętrzne o charakterze etyczno-moralnym) stanowi nieodzowną podstawę do powodzenia całego przedsięwzięcia: bez przestrzegania jam i nijam nie można przejść do wyższych etapów jogi.

Ponieważ każdy z nas jest unikalną kombinacją ciała, umysłu, emocji i energii, tylko nauczyciel duchowy (guru) jest w stanie zaoferować odpowiednią kombinację wspomnianych czterech ścieżek jogi. Podążanie taką drogą, wyznaczoną po indywidualnie przeprowadzonej diagnozie, daje najwięcej szans na powodzenie: harmonię w życiu/wyzwolenie/oświecenie/wgląd.

Na podstawie m.in. Wikipedii oraz idayofyoga.org
Ayurveda. Księga domowych środków leczniczych
Herbata ajurwedyjska na detoksykację układu pokarmowego
Międzynarodowy Dzień Jogi, cz. 1
Aśram lub aśrama 

Related Posts

samadhi 558925738400998499

Prześlij komentarz

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *